Meld u aan voor
onze nieuwsbrief

Competenties ontwikkelen

Medewerkers faciliteren om zelfstandig problemen op te lossen

Bedrijven en hun werknemers staan tegenwoordig steeds vaker voor de uitdaging dat kennis steeds sneller is achterhaald. Dit geldt vooral voor knowhow over software applicaties en de werkprocessen omdat die zich razendsnel ontwikkelen. Ondertussen blijft er tijdens een werkdag weinig tijd over om gebruikers via klassikale trainingen bij te scholen over de innovaties.

Eigen initiatief is noodzakelijk

Bedrijven kunnen dit kennisprobleem niet meer met alleen trainingen oplossen. In plaats daarvan moeten medewerkers in staat worden gesteld om zelfstandig oplossingen te vinden voor nieuwe problemen. Het ontwikkelen van hun competenties is hiervoor de sleutel.

Nieuwe leerconcepten
vergen actief handelen

Om medewerkers te begeleiden bij de ontwikkeling van hun vaardigheden, zijn innovatieve leerconcepten nodig. Competenties kunt u immers niet zomaar aanreiken, ze ontstaan als een persoon zelf actief handelt.

Over een competentie beschikken wil zeggen, vaardigheden ontwikkelen die in nieuwe situaties tot juist handelen leiden.
Heiner Willenberg
Concrete probleemstellingen
oplossen binnen het team

Een belangrijk deel van de training moet daarom bestaan uit het concreet oplossen van problemen, individueel of in teamverband. Realistische simulatiegames en het vormen van leerteams en peergroups zijn daarvoor zeer geschikt. Hierbij kunnen medewerkers hun probleemaanpak oefenen in reële omstandigheden en hierover met collega’s van gedachten wisselen. 

Het grotere geheel begrijpen

In het geval van SAP-omgevingen geldt bijvoorbeeld dat het slechts kunnen werken met een applicatie van ondergeschikt belang is. In plaats daarvan moeten medewerkers de overkoepelende processen en hun samenhang begrijpen en beheersen.

De rol en de taak van trainers evolueren daardoor mee. Klassikaal onderwijs maakt plaats voor coaching en de voorbereiding van trainingen verschuift van het opstellen van documentatie en slides naar de ontwikkeling van complexe oefenscenario’s.
Martin Kochler , Head of Training bij tts
Advies nodig?

U kunt ons bereiken van
maandag tot en met vrijdag, tussen 9u en 18u.