Nachhaltigkeit ist ein essenzieller Bestandteil der Strategie und der Werte von tts.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van de strategie en waarden van tts. Sinds de oprichting van de onderneming hebben wij ons geëngageerd tot een verantwoordelijke aanpak van ecologische en sociale kwesties, die wij zowel toekomstgericht als individueel aanpakken - van het zuinig gebruik van transportmiddelen tot de attente omgang met diversiteit en de bijzondere levenssituaties van onze medewerkers.
Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van de strategie en waarden van tts.
De milieudeskundigen van Planetly hebben ons ondersteund bij het meten van onze CO2 voetafdruk.

Status quo

Sinds 2019 vindt de meting van de relevante emissiegebieden van tts plaats op basis van het Greenhouse Gas Protocol (GHG). De GHG is wereldwijd de meest gebruikte norm voor de boekhouding van broeikasgassen in bedrijven. Onder meer de emissies van gebouwen, werknemers, aangekochte goederen en diensten, alsook de emissies die bijvoorbeeld door onze website worden veroorzaakt, worden geregistreerd.

Met diverse maatregelen werkt tts actief aan het terugdringen van emissies in alle relevante bedrijfsonderdelen en in het organisatorische kader, om de visie van een klimaatneutrale toekomst waar te maken. Zo heeft tts zijn C02 -voetafdruk van 2019 tot 2020 met meer dan 29 procent verminderd (2019: 2.067 t CO2 ; 2020: 1.455 t CO2 ). De milieudeskundigen van Planetly hebben ons ondersteund bij het meten van onze CO2 voetafdruk.

Wij zien bewust af van compensatiemaatregelen zoals compensatiebetalingen voor de "duurzame" aanpassing van de reiskostenlichtlijn. In plaats daarvan gebruiken wij de bestaande middelen rechtstreeks om onze CO2 voetafdruk zo doeltreffend mogelijk te verminderen op de plaats waar hij ontstaat, overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt.

#ttsgoesgreen: Maatregelen om onze CO2 voetafdruk te verkleinen

Om alle initiatieven om de CO2 voetafdruk te verkleinen te bundelen, heeft tts in 2019 het project #ttsgoesgreen gelanceerd. #ttsgoesgreen creëert een duidelijk omschreven actiekader met diverse maatregelen om de ecologische klimaatvoetafdruk van tts te verbeteren en bestaande impulsen te versterken. #ttsgoesgreen omvat:

 • Voorkeur voor trein/openbaar vervoer (job ticket); vluchten alleen economy
 • Deelname aan initiatieven: Stadtradeln, tts runners, Plasticfree juli
 • Gebruik van groene stroom op Duitse locaties (andere locaties in planning)
 • Herziene afvalconcepten
 • Duurzame (klanten)geschenken en giveaways
 • Verschuiving van een groot deel van de communicatie naar digitale media
 • Waterdispensers in plaats van plastic flessen
 • Vegetarisch voedsel
 • Klimaatneutraal serverlandschap
 • Duurzaam bedrijfswagen- en reisbeleid
 • Papier ter bescherming van het milieu
 • Werkfiets
 • Regelgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Johanna Kuch, Managing Director tts Talent Management Consulting
Iedereen kan van de wereld een betere plek maken. Dat is onze vaste overtuiging. Daarom zijn milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid voor ons geen modethema's, maar een basishouding die wij sinds de oprichting van de onderneming actief naleven en waarvoor wij ons ook in de toekomst met creatieve ideeën zullen blijven inzetten.
Johanna Kuch
Managing Director tts Talent Management Consulting

Waterdispensers in plaats van plastic flessen

Elke dag belanden in Duitsland meer dan 47 miljoen plastic wegwerpflessen bij het vuilnis. Elke Duitser verbruikt gemiddeld 210 plastic wegwerpflessen per jaar (bron: Deutsche Umwelthilfe). Om het klimaat, het milieu en de mensen niet te belasten, krijgen alle tts-medewerkers bij hun aanstellingspakket een roestvrijstalen drinkfles. In combinatie met de invoering van waterdispensers in alle tts-vestigingen kon zo de aankoop van het equivalent van 120.000 plastic wegwerpflessen (0,5 liter) worden vermeden1. Dit is bijna gelijk aan het volume van vijf zeecontainers.

Mit dem JobRad und der Beteiligung an der Aktion Stadtradeln motivieren wir bei tts unsere Mitarbeitenden gezielt zum Radfahren.

Werkfiets

Met de werkfiets en onze deelname aan de stadsfietscampagne motiveren we onze werknemers om te fietsen. Op die manier dragen wij bij tot een verandering van het vervoer, wat een essentieel onderdeel is van de klimaatbescherming. Gemotoriseerd vervoer alleen al is nu verantwoordelijk voor een kwart van alle CO2 -emissies wereldwijd. Bovendien draagt het in aanzienlijke mate bij tot de luchtverontreiniging, het lawaai en de ongevallen, die enorme kosten veroorzaken en de levenskwaliteit in onze steden aantasten.

Nachhaltigkeit ist ein essenzieller Bestandteil der Strategie und der Werte von tts.

Geplande maatregelen voor klimaatbescherming

Wij zullen onze CO2 voetafdruk in de toekomst blijven verkleinen. Daartoe nemen wij verdere maatregelen die reeds zijn geïnitieerd of op korte termijn zullen worden uitgevoerd. Zo ontwikkelt tts momenteel een vragenlijst voor leveranciers om duurzame criteria te kunnen hanteren bij de selectie van leveranciers en dienstverleners die een groot deel van de emissies veroorzaken die aan de CO2-voetafdruk van tts worden toegevoegd. Daarnaast zullen we op meer tts-locaties in Europa overschakelen op CO2 -neutrale groene stroom en zullen we onze betrokkenheid bij organisatorische duurzaamheidsinitiatieven vergroten.

1 Berekeningsgrondslag: 300 werknemers * 1 l water/dag (= 2 * 0,5 l PET-fles) * 200 werkdagen per jaar