Privacybeleid

In dit privacybeleid informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens in verband met het gebruik van de website www. tt-s. com. De website is ontworpen voor geïnteresseerden en bestaande klanten die meer te weten willen komen over het dienstenaanbod van tts. Aanvullende informatie wordt verstrekt in de vorm van webinars, gidsen, eBooks en whitepapers. Om hier toegang toe te krijgen, moeten gebruikers contactgegevens invullen en zich aanmelden voor de infobrief. In ruil hiervoor ontvangen gebruikers van de website zonder extra kosten per e-mail informatie over de nieuwste tts innovaties, oplossingen en evenementen. Als u niet akkoord gaat met de regeling inzake gegevens versus inhoud en reclame, gelieve u dan niet aan te melden.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1. naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke partij in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, alsmede andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

tts GmbH
Schneidmühlstrasse 19
69115 Heidelberg
Duitsland

Telefoon: +49 6221 894 69-0
Fax: +49 6221 894 69-79
E-mail: info@tt-s.com

2. naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke is:
De functionaris voor gegevensbescherming van de tts Groep

tts GmbH
Schneidmühlstrasse 19
69115 Heidelberg
Duitsland

Telefoon: +49 6221 894 69-0
Fax: +49 6221 894 69-79
E-mail: dsb@tt-s.com
Website: www.tt-s.com

3. Algemene informatie over de verwerking van gegevens

a) Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van een functionele website en onze inhoud en diensten. Het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met hun toestemming. Een uitzondering geldt voor gevallen waarin om feitelijke redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens bij wet is toegestaan.

b) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen, dient art. 6, lid 1, onder a), van de GDPR als rechtsgrondslag.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1, onder b), van de GDPR als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf is onderworpen, is art. 6 lid 1 lit. c van de GDPR de rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en indien de belangen, de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, wordt Art. 6 lit. f van de GDPR de rechtsgrondslag voor de verwerking.

c) Verwijdering en bewaring van gegevens

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag komt te vervallen. Voorts kunnen gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever daarin voorziet in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de EU waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen. De gegevens zullen ook worden geblokkeerd of gewist na het verstrijken van een in de voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn, tenzij de gegevens verder moeten worden opgeslagen met het oog op het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

4. Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie,
 • Recht op rectificatie of wissing,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

5. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

a) Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. Deze zijn:

 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Overgebrachte hoeveelheid gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

Door de anonimisering van uw IP-adres kunt u via deze gegevens niet worden geïdentificeerd. De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem.

b) Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

c) Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

d) Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

e) Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

6. Premium inhoud

a) Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op de website www.tt-s.com is het mogelijk nadere informatie over de diensten van tts te downloaden. Als tegenprestatie voor het ter beschikking stellen van de inhoud moet een contactformulier worden ingevuld en ingediend. Voor de verwerking van de gegevens moet met dit privacybeleid worden ingestemd en moeten de volgende gegevens van het invoermasker aan ons worden doorgegeven. Deze zijn:

 • Salutatie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres (zakelijk)
 • Bedrijf
 • Bedrijfsgrootte
 • Rol in de onderneming
 • Industrie
 • Land

Voor het invullen van de contactformulieren gebruiken wij de tool "Mautic" van Acquia GmbH, c/o Reuters and Partners, Prielmayerstraße 3, Steuerberatungsgesellschaft, 80335 München, Duitsland. Meer informatie: www.mautic.org

Mautic wordt gehost door Amazon (aws). Wij hebben met Amazon een overeenkomst gesloten over de verwerking van persoonsgegevens die voldoet aan de wettelijke vereisten en slaan gegevens alleen op binnen de EU. AWS Amazon EU SARL, Niederlassung Deutschland, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München, Duitsland. Meer informatie: aws.amazon.com

Verder gebruiken wij de tool "Salesforce.com" van Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Duitsland voor de verdere opslag van de gegevens. Meer informatie: www.salesforce.com

Wij hebben met Salesforce een overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens gesloten die voldoet aan de wettelijke vereisten en wij hosten alleen gegevens binnen de EU.

b) Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens van uw registratie voor de Premium Content is de uitvoering van een contractuele relatie Art. 6 par. 1 lit. b GDPR tussen de betrokkene en tts voor het gebruik van de content.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het verzamelen van de gegevens van de gebruiker is om de gebruiker de best mogelijke gepersonaliseerde ervaring te bieden op de digitale kanalen van tts.

d) Duur van de opslag

Om het registratieproces te voltooien, moet de gebruiker zijn e-mailadres bevestigen met behulp van de dubbele opt-in procedure. De dubbele opt-in stelt tts in staat de gebruiker gepersonaliseerde informatie te verstrekken. Indien de gebruiker zijn e-mailadres niet bevestigt, worden zijn persoonsgegevens na een periode van 7 dagen gewist.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of zodra de gebruiker zijn account afsluit.

e) Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker kan de levering van gepersonaliseerde inhoud op elk moment stopzetten via de "Annuleer"-account in zijn profiel.

7. Infobrief

a) Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

De infobrief wordt verstuurd op basis van uw registratie op de website en als tegenprestatie voor het leveren van de inhoud. Daartoe worden de gegevens van punt 6 van deze gegevensbeschermingsverklaring geëvalueerd.

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het registratieproces en wordt verwezen naar dit privacybeleid.

b) Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na uw registratie voor de infobrief is art. 6 lid 1 lit. a GDPR. Door u in te schrijven op tts.university, gaat u akkoord met het ontvangen van de infobrief. De inschrijving voor de infobrief moet opnieuw worden bevestigd via een link in de inschrijvingsmail.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient om de infobrief te bezorgen. Het verzamelen van andere persoonsgegevens tijdens het registratieproces dient om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

d) Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus bewaard zolang het abonnement op de infobrief actief is, totdat het account wordt opgeheven.

e) Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de levering van gepersonaliseerde inhoud. Daartoe staat in elke infobrief een link waarmee u zich kunt uitschrijven.

8. Webinars

a) Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Voor de verstrekking van het registratieformulier voor webinars gebruiken wij de tool "Mautic" van Acquia GmbH, c/o Reuters and Partners, Prielmayerstraße 3, Steuerberatungsgesellschaft, 80335 München, Duitsland. Meer informatie: www.mautic.org

Mautic wordt gehost in datacenters binnen de EU. Wij hebben met aws een overeenkomst gesloten over de verwerking van persoonsgegevens die voldoet aan de wettelijke eisen.

Wij gebruiken GoTo Webinar van LogMeIn Ireland Limited, Bloodstone Building Block C, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland om de webinars te geven. Meer informatie: www.gotomeeting.com/de-de/webinar

Er is een overeenkomst met LogmeIn over de verwerking van persoonsgegevens die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Verder gebruiken wij de tool "Salesforce.com" van Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Duitsland voor de verdere opslag van de gegevens. Meer informatie: www.salesforce.com

Wij hebben met Salesforce een overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens gesloten die voldoet aan de wettelijke vereisten en wij hosten alleen gegevens binnen de EU.

b) Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De gegevensverwerking in het kader van de webseminars dient voor de uitvoering van het contract tussen de betrokkene en tts. De rechtsgrondslag is derhalve artikel 6, lid 1, onder b), GDPR

c) Doel van de gegevensverwerking

Het houden van webinars.

d) Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In de regel met de beëindiging van de klantrelatie tussen tts en de klant waarvoor de betrokkene op het moment van registratie werkzaam is, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen bestaan.

e) Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De betrokkene kan te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag door een e-mail te sturen naar info@tt-s.com, onder vermelding van "Verwijder alle opgeslagen gegevens".

9. Gebruik van cookies

a) Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

De website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt u geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens die in dit kader worden gebruikt. In dit verband wordt ook verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

b) Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is art. 6, lid 1, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (GDPR), indien hiervoor toestemming is gegeven.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van de website voor u te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

De door middel van technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren. Deze doeleinden zijn ook ons legitiem belang bij de verwerking van de persoonsgegevens overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f GDPR.

d) Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op uw computer opgeslagen en van daaruit naar onze website verzonden. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

10. Gebruik van analyse-instrumenten

a) Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (zie punt 6). Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Informatie van derden:
Google Dublin, Google Ireland Ltd.
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4, Ierland
Fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruikersvoorwaarden: www.google.com
Overzicht gegevensbescherming: www.google.com/Datenschutz
Privacybeleid: www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Remarketing technologie van Google Inc. ("Google").

Daartoe worden cookies op uw computer geplaatst, met behulp waarvan derde aanbieders, waaronder Google, registreren welke van onze websites met uw browser zijn bezocht. Met behulp van deze informatie kunnen onze advertenties dan op een later tijdstip aan u worden gepresenteerd op andere websites, bijvoorbeeld in het kader van Google Zoeken of op websites van het Google-netwerk. Voor meer informatie over Google's gegevensbescherming en hoe remarketing werkt, verwijzen wij u naar Google's privacybeleid. U kunt het opslaan van cookies hier ook deactiveren via de instellingen van uw browser en/of bezwaar maken tegen het verzamelen in het kader van Google Remarketing via de advertentie-instellingen van Google.

LinkedIn Insight Tag

Onze website maakt gebruik van de conversietool "LinkedIn Insight Tag" van LinkedIn Ireland Unlimited Company. Dit hulpmiddel creëert een cookie in uw webbrowser waarmee onder meer de volgende gegevens kunnen worden verzameld: IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en pagina-events (bijv. bekeken pagina's). Deze gegevens worden gecodeerd en binnen zeven dagen geanonimiseerd, en de geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen gewist. LinkedIn deelt geen persoonlijke gegevens met tts, maar biedt geanonimiseerde rapporten aan over website publiek en display prestaties. Daarnaast biedt LinkedIn de mogelijkheid van retargeting via de Insight Tag. tts kan deze gegevens gebruiken om gerichte reclame buiten haar website te tonen zonder u als websitebezoeker te identificeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn vindt u in de informatie over gegevensbescherming van LinkedIn.

Facebook Pixel, Facebook aangepaste doelgroepen en Facebook conversie

Binnen ons online-aanbod wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook mogelijk om u als bezoeker van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten, bepaald op basis van de bezochte websites) die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenstemmen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij ook de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door te zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar onze website (de zogenaamde "conversie").

Mautic

Wij gebruiken de Mautic software op onze website voor analyse doeleinden. Dit houdt in dat er "cookies" worden geplaatst, die op uw computer worden opgeslagen en die ons in staat stellen uw gebruik van de website te analyseren. De verzamelde informatie (bijv. geanonimiseerd IP-adres, geografische locatie, browsertype, duur van het bezoek, bekeken pagina's en gedownloade PDF-inhoud) wordt door tts GmbH op zijn eigen servers geëvalueerd om rapporten over het bezoek en de bekeken pagina's te genereren. Door het indienen van een contactformulier kunnen wij Mautic gebruiken om, indien van toepassing, gerichte informatie te verstrekken over de door u gewenste inhoud in de loop van de door u bezochte inhoud.

Meer informatie: www.mautic.org

b) Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Het opslaan van cookies voor analyse is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is de analyse van het gebruikersgedrag met het oog op de optimalisering van onze website.

d) Duur van de opslag

Google Analytics

Wij kennen de opslagtermijnen van Google niet. Wij hebben ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door Google.

Mautic

De gegevens in Mautic worden gewist wanneer de gebruiker een jaar inactief is.

e) Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Google Analytics

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

LinkedIn Insight Tag

LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden controleren in hun accountinstellingen. Om de Insight tag op onze website uit te schakelen ("opt-out") klik hier.

Facebook Pixel, Facebook aangepaste doelgroepen en Facebook conversie

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook advertenties weer te geven. Om aan te passen welke soorten advertenties u binnen Facebook te zien krijgt, kunt u naar de door Facebook ingestelde pagina gaan en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties.  De instellingen zijn platformonafhankelijk, wat betekent dat ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. U kunt verder bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief en daarnaast de Amerikaanse website aboutads.info of de Europese website youronlinechoices.com.

Mautic

Als u in het algemeen niet wilt dat Mautic gegevens verzamelt, kunt u op elk moment voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen.

11. Gebruik van andere plugins en hulpmiddelen

a) Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de tools "Google Tag Manager" en "Google Maps" op onze website.

Met Google Tag Manager kunnen we websitetags beheren via een interface. De Google Tag Manager tool die de tags implementeert is een cookie-loos domein en verzamelt zelf geen persoonsgegevens. Google Tag Manager triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Door gebruik te maken van Google Maps kunnen wij op interactieve wijze kaarten rechtstreeks op de website weergeven. Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de in punt 5 van deze verklaring genoemde gegevens verstrekt. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert.

Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

Informatie van derden:
Google Dublin, Google Ireland Ltd.
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4, Ierland
Fax: +353 (1) 436 1001.

Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op de volgende webpagina's van Google:
Privacybeleid: www.google.de/intl/de/policies/privacy
FAQ: www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
Gebruiksvoorwaarden: www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

b) Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Tag Manager en Google Maps is Art. 6 (1) lit. f GDPR.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van Google Tag Manager dient om onze website te optimaliseren. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), van het Duitse wetboek van strafrecht.

d) Duur van de opslag

De duur van de opslag door Google is ons niet bekend. Daar hebben wij geen invloed op.

e) Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen (zie informatie over de derde aanbieder). U kunt ook kiezen voor een opt-out met betrekking tot Google Maps via www.google.com/settings/ads/.